Fyzické osoby

Fyzické osoby (studenti) tvoří top-managementy výrobních podniků a bank a v průběhu hry se podílejí na práci těchto týmů. V přípravném období se studenti aktivně podílejí na procesu organizace podniku, a to v souladu s pravidly a podle pokynů generálních ředitelů a ostatních nadřízených pracovníků.

V průběhu sehrávky pak podle pravidel hry řídí, organizují a provádějí činnosti podle přijatých strategií v souladu s pravidly hry. Za svou činnost v průběhu manažerské hry pobírají mzdu, kterou mohou povoleným způsobem dále zhodnocovat (zejména prostřednictvím obchodování na burze cenných papírů.

Po skončení manažerské hry budou studenti hodnoceni podle výsledků, které během hry dosáhli. Základním kritériem pro hodnocení bude výše majetku dosaženého ke konci hry každým jednotlivcem vyjádřeného v penězích jako součet zůstatku na bankovním účtu a aktuální hodnoty držených akcií (na konci hry).

Přihlásit sePřihlásit se OdkazyOdkazy
AktualityAktuality
22. 11. 2017
Zveřejněny výkazy výrobních podniků za 5. kolo hry.
21. 11. 2017
Zveřejněno rozhodnutí lektora č.17 pro marketingová oddělení.
21. 11. 2017
Zveřejněny výkazy bank za 4.kolo a rozhodnutí lektora č.16
20. 11. 2017
Zveřejněny výsledky 5.kola trhu automobilů a rozhodnutí lektora č.15
15. 11. 2017
Zveřejněny výrobních podniků výkazy za 4. kolo hry.
KontaktyKontakty